Toteutamme erilaisia ohjausmuotoja ja valmennuksia yli 30 vuoden kokemuksella.Tällaisia ovat esim. työnohjaus, johdon työnohjaus ,coaching, johtoryhmien valmennus,työyhteisöjen hankalien tilanteiden sovittelu ja organisaatioiden kehittämisohjelmat. Hintamme ovat kohtuullisia ja kilpailukykyisiä

Työotteemme ovat käytännönläheisiä ja tuloksellisia. Lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeiden selvittäminen ja tavoitteiden toteumista arvioidaan koko prosessin ajan. Valmentajamme/ohjaajamme on alan muun osaamisen lisäksi myös sertifioitu REISS-motivaatiovalmentaja ja LJI (Leadership Judgement Indicator)-testaaja.Ko.menetelmillä saadaan hyvin esille ihmisen motivaatio työssä samoin kuin johtamistyyli eri tilanteissa ja näiden kummankin kehittämisuomat. Marita Paunonen-Ilmonen on kehittänyt myös johtamiseen ja ohjaukseen FABULA-tools®-mallin,joka on hyvä ohjauksen työväline