Koulutus on tarkoitettu eri ammattialoilla työskenteleville JOHDON TYÖNOHJAAJA/COACH-KOULUTUKSEN ( 80 op.) SUORITTANEILLE ohjaajille ammatillista osaamista syventämään ja ohjausalaa kehittämään. Koulutuksen suorittanut saa käyttöönsä Master-CSLE -nimikkeen.

KOULUTUKSEN RAKENNE, LAAJUUS JA PÄÄTEEMAT: Koulutusprosessi kestää vuoden eli aloitus 27.-28.2.2025. Koulutuksessa on yht.16 opetuspäivää lähi-ja etäopetuksena. Koulutuksen teemat painottuvat koulutuksen tavoitteen mukaisesti työnohjauksen laadukkaan ohjauksen toteutukseen ohjauksen vaikutuksia analysoiden ja ohjaustoimintaa tutkien (kysely-ja havainnointitutkimus, videoiden analyysit ym.) pari-ja ryhmätyönä. Lisäksi syvennetään johtamisen ja johtajuuden kompleksisuuden tarkastelua ohjauksen vaikuttavuuden osalta.

KOULUTTAJAT: Vastuukouluttaja toimii Marita Paunonen-Ilmonen, prof. Ph.D; R.N; M.Ed; ET.psykoterapeutti (väitellyt työnohjauksesta), Dosentti; FT; HMT (johtaminen ja psykologia) johdon työnohj.CSLE; CELC Päivi Lundvall ja muita alan asiantuntijoita.

KOULUTUSPAIKKA JA ALOITUSAJAT: Koulutuksen lähiopetus toteutetaan Helsingissä. Arkadiank. 21 A 10. Koulutus alkaa 27.2.-28.2.2025, 15.-16.5; 25.-26.9; 23.10 ; 13.-14.11; 4.12; 11.-12.12; 18.2.2026; 19.-20.2; 26.-27.2.

HAKU JA INFO: Koulutukseen on jatkuva haku ja koulutuksen aloituksen edellytyksenä on vähintäin 12 osallistujaa. Hakemuksiin tarvitaan johdon työnohjaajakoulutuksen todistusjäljennös ja zoom-haastattelu. Info: marita@suedmanagement.fi ja 050-68897

KOULUTUKSEN HINTA: Koulutuksen hinta on 3900 eur + maksuhetkellä voimassaoleva Alv ja nimikesuojausmaksu 150 eur. Hintaan sisältyy opetus, ohjaus ja oppimateriaalit.