Fabula tools®

Fabula tools® -valmennustyökalu on kehitetty työnohjauksen, coach-toiminnan sekä yksilö-, pari- ja ryhmävalmennusten työvälineeksi.

Fabula tools® soveltuu hyvin myös kaikenlaisen johtamisen ja esimiestyön kehittämisen välineeksi. Taustalla on narratiivinen ja ratkaisukeskeinen viitekehys, postiivisen psykologia sekä voimaantumisteoria. Valmennuksissa sillä on saatu hyviä tuloksia erilaisissa elämäntilanteiden ja ammatillisuuden sekä työyhteisöjen kehittämisprosesseissa.

Työkalu sisältää kansion ja tarkat ohjeet mallin käyttöön, hinta 80 € +Alv sekä postikulut. Saatavana myös englanninkielinen versio.

Fabula tools® -työkalukansio sekä siihen liittyvä erillinen valmennus on tilattavissa: marita@suedmanagement.fi

IN ENGLISH

Fabula tools® is created to be used for coaching, supervision, mentoring, individual-, pair-, or group coaching. The tool can be also used for leadership and manager level coaching and supervision.

The theoretical background can be found in narrative, problem based and solution focused learning, positive psychology and empowerment. Our customers and we think: “Fabula is fabulous”!

For further information email: marita@suedmanagement.fi

Työnohjaajat, johdon työnohaajat ja coachit

Tarvitsetteko ohjauksen ohjausta valmennus- tai ohjaustyösi laadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi?

Tarjoamme ohjauksen ja valmennuksen ohjausta verkossa tai kasvokkaistapaamisissa joko kertaluonteisesti tai pidempänä prosessina.

Ota yhteyttä meihin näiden sivujen kautta!

Esihenkilöt ja johtajat

Työssäsi kohtaa hankalia ja haastavia tilanteita, annamme coachausta ja ohjausta vaativien tilanteiden hallitsemiseen ja ennalta ehkäisyyn.

Ota yhteyttä meihin, niin voimme sopia joko puhelin tai verkkovalmennuksen kertaluonteisena tai pidempänä prosessina.

Debriefing- ja defusingohjaaja -koulutus

KOHDERYHMÄ JA TAVOITE:

Koulutukseen voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet. Koulutuksessa opittavat tiedot ja taidot hyödyttävät suuresti esimerkiksi johtajia, esimiehiä, henkilöstöpäälliköitä, rehtoreita, opettajia, sosiaalipuolen, pelastusalan, sairaanhoitoalan, poliisialan, seurakuntien ammattilaisia, jotka tarvitsevat työssään akuuttien kriisitilanteiden auttamista. Koulutus täydentää myös työnohjaajien ja johdon työnohjaajien ja coachien erityisosaamista. Koulutuksen tavoitteena on oppia organisoimaan ja hoitamaan erilaisissa ennalta arvaamattomissa traumaattisissa tilanteissa debriefing- ja defusing -istunnot. Koulutuksesta saa debriefing- ja defusingohjaajan pätevyyden.

KOULUTUKSEN RAKENNE, LAAJUUS JA PÄÄTEEMAT:

Koulutus jakaantuu kahteen osioon, teoriaopetukseen ja harjoitusosioon. Koulutus on kolmipäiväinen ja pääteemat rakentuvat keskeisistä aihealueista.

KOULUTTAJA:

Marja Sieranoja, erityistason perhe- ja pariterapeutti; psykoterapeutti; EMDR; deriefing- ja defusingkouluttaja.

AIKATAULU JA HINTA:

Koulutukset toteutetaan tilauskoulutuksina tilaajan tarpeen mukaan ja tilaajan tai kouluttajan valitsemassa paikassa. Hinta määräytyy koulutuspäivien mukaan.

TIEDUSTELUT:

Marita Paunonen-Ilmonen 050 68897 tai katso lisää www.suomentyonohjaajat.fi