Master Teacher Supervisor and Coach®, Master TSC®-tutkinto

Aloitukset sovitaan osallistujien kanssa

Ota yhteys marita@suedmanagement.fi tai 050-68897

KOHDERYHMÄ JA TAVOITE

Koulutus on tarkoitettu työnohjaajille täydennyskoulutukseksi, jolloin he voivat toimia työnohjaajien / coachien kouluttajina. Koulutuksen tavoite ja tarkoitus perustuvat työnohjaaja- ja johdon työnohjaajakoulutuksien yhtenäisen tason ja sisällöllisen laadun varmistamiseen. Koulutuksen suoritettuaan koulutukseen osallistuja pystyy toimimaan alan kouluttajana kyeten laatimaan mm. ohjaajakoulutuksen opetussuunnitelman sekä toteuttamaan ja arvioimaan työnohjaaja- sekä johdon työnohjaaja / coach -koulutuksia itsenäisesti sekä myös tekemään selvitys- ja tutkimustyötä alan kehittämiseksi. Opinto-ohjelma on kasvatustieteellisten opintojen osalta yksilöllinen edellyttäen henkilökohtaista opintosuunnitelmaa ja muiden opintojen osalta kaikille yhteinen.

KOULUTUKSEN RAKENNE, LAAJUUS JA PÄÄTEEMAT

Koulutuksen toteutus jakaantuu osaksi yksilölliseen opintosuunnitelmaan ja osaksi kaikille yhteisiin opintoihin lähi- ja etäopetusmenetelmin. Lähiopetus toteutetaan kahden päivän jaksoissa n. kahden vuoden aikana. Lähiopetuspäiviä on yhteensä 26 päivää. Koulutus jakaantuu teoriaseminaareihin, opetusharjoitteluun, vertaisryhmätyöskentelyyn, kirjallisuuden työstämiseen ja diplomityöhön, joka viimemainittu suoritetaan projektissa alan tutkimustyönä. Pääteemat painottuvat työnohjauksen ja johdon työnohjauksen sekä coach -toiminnan syvällisen osaamisen pedagogisiin näkökulmiin. Koulutuksessa on mahdollisuus myös halutessaan REISS – motivaatioprofiilitestiin ja analysointiin.

KOULUTTAJAT

Vastuukouluttajina toimivat prof.(emer.) Ph.D; R.N; M.Ed; ET.psykoterapeutti; Master-CSLE® MARITA PAUNONEN-ILMONEN (työnohjauksesta väitellyt) sekä muita alan asiantuntijoita. Koulutuksen Streering Committee jäseninään 4 asiantuntijajäsentä, seuraa ja arvioi koulutusta koko koulutuksen ajan. Koulutuksessa on laatukriteereihin perustuva arviointijärjestelmä.

KOULUTUSPAIKKA JA ALOITUSAIKA

Arkadiankatu 21 A10, HELSINKI. Aloitus sovitaan osallistujien kanssa.

HAKU JA LISÄINFO

Hakuaika on jatkuva.

Lisäinfo: Sued Management Oy, Marita Paunonen-Ilmonen 050 68897, marita@suedmanagement.fi

KOULUTUKSEN HINTA

Koulutuksen kokonaishinta on 4300 € + alv 24%., nimikesuojausmaksu on 150€ (alv 0%). Laskutus tapahtuu lukukausittain.