Sued Management Oy tuottaa korkeatasoista ja laadukasta koulutusta sekä työnohjausta eri muodoissaan
Työnohjaajia kouluttavia tahoja on tällä hetkellä Suomessa useita kymmeniä. Tästä seuraa monenlaisia ja tasoltaan varsin erilaisia koulutusohjelmia, vaikkakin alan yhdistysten suositus sopimukset ovat yhteneväiset. Kuitenkin opetusohjelmat sisältävät ns. hidden curriculumia eli “piilossa olevan” opetusohjelman, jolla tarkistetaan esim. koulutuksen toteuttajan, opettajan persoonan,ammattitaidon ja yleensäkin ala todellista osaamista. Ei ole siis yhdentekevää, kuka on kouluttajana ja ohjaajana. Kouluttajan pitää olla ohjausalan asiantuntija, jolla on pitkä kokemus ohjaustyöstä, akateeminen peruskoulutus, pedagoginen pätevyys ja alan kehittämiseksi tutkimukseen vaadittavat taidot.

Sued Management Oy:n vahvuus ja korkeatasoinen toiminta näkyy mm. siinä

 • että yrityksessä on kehitetty viisi (5) korkeatasoista koulutustuotetta, jotka on suojattu ja rekisteröity. Näistä koulutuksista koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa käyttöönsä rekisteröidyn nimikkeen ja auktorisoinnin yhteistyössä Johdon työnohjaajat ry:n kanssa.
 • että yrityksessämme arvioidaan jokainen koulutusprosessi vaikuttavuuden ja laadun vuoksi ja arvioinnit raportteineen löytyvät vuodesta 1983 alkaen.
  että kouluttajamme ovat tuottaneet työnohjausalan oppikirjoja, kansainvälisiä artikkeleita, olleet erilaisten akateemisten opinnäytteiden tarkastajina ja vastaväittäjinä sekä luennoitsijoina ja kouluttajina kansainvälisillä foorumeilla. Lisäksi yrityksessä kouluttajamme ovat kehittäneet käytännön työnohjauksen käyttöön erilaisia ohjaustyön laatua ja vaikuttavuutta tehostavia menetelmiä esim. Fabula-malli.
 • että työnohjaajakoulutuksista vastaavat kaksi vastuukouluttajaa muiden asiantuntijoiden lisäksi ja vastuukouluttajilla on alan tohtorin tutkinnot sekä pedagogiset pätevyydet pitkän käytännön ohjaustyön lisäksi.
 • että yrityksessä kehitettyjä tuotteita testattuina ja laatuvarmistettuina voidaan rojaltti- ja yhteistyösopimuksella antaa muiden työnohjausta kouluttavien organisaatioiden käyttöön.
 • että yrityksen ohjaajat ja valmentajat valmistelevat huolella ohjaukset kirjallisine sopimuksineen ja arviointisuunnitelmineen ja jättävät ohjauksistaan /valmennuksistaan kirjallisen raportin arviointeineen yhteistyössä ohjattaviensa kanssa ohjausprosessien läpinäkyvyyden ja vaikuttavuuden näytöksi.

Sued Management Oy:n edeltäjä Supervision Oy perustettiin v. 1982 (nimenmuutos v.2000) ja on siten myös yksi Suomen vanhimpia alan toimijoita ja ensimmäiset työnohjaajakoulutukset toteutettiin yrityksessä vuonna 1983-1985 väitöstutkimuksena vaikuttavuuden toteamiseksi.

Rekisteröidyt koulutuksemme

 1. Ns. pitkä klassinen työnohjaajakoulutus (80 op.) CERTIFIED PROFESSIONAL SUPERVISOR AND COACH Nimike: CSC
 2. Johdon työnohjaaja/coachkoulutus ( 80 op.) CERTIFIED SUPERVISOR AND COACH OF LEADERS AND EXECUTIVES Nimike: CSLE
 3. Täydennyskoulutus työnohjaajakoulutuksen käyneille Johdon työnohjaaja / coachkoulutus (45 op.) Nimike: MASTER- CSLE
 4. Täydennyskoulutus työnohjaajakoulutuksen käyneille kriisivalmentaja/sovittelija ( 45op.), Certified Master Crisis Supervisor  Nimike: MASTER- CCS
 5. Työnohjaajien kouluttajakoulutus (90 op.) CERTIFIED MASTER TEACHER SUPERVISOR AND COACH Nimike: MASTER- TSC

Toimimme aktiivisesti maailmanlaajuisessa Humanistisen johtamisen verkostossa, johon kuuluu jäseninä johtamisen asiantuntijoita useammalta mantereelta eri yliopistoista, sekä yritys- ja organisaatiomaailmasta. Vastaamme Humanistisen johtamisen verkoston Suomen Chapterin toiminnasta. Edistämme hyvää arjen johtajuutta, yksilöiden, organisaatioiden ja yhteisöjen hyvinvointia.