Certified Supervisor and Coach -examination®

2024-2026

Koulutus on klassinen työnohjaajakoulutus, jonka viitekehyksenä on monitieteinen lähestyminen. Koulutus on Suomen työnohjaajat ry:n  koulutussuositusten mukainen.

 

Kohderyhmä ja tavoite: Koulutus on tarkoitettu erilaisissa organisaatioissa työskenteleville, jotka haluavat lisätä  ammatillista tieto-taito perustaansa tai esim. toimia työnohjaaja-yrittäjänä.

Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa CSC®-nimikkeen käyttöönsä ja voi hakea  Suomen työnohjaajat ry:n jäsenyyttä. Koulutus antaa valmiudet toimia  itsenäisenä työnohjaajana/coachina  yksilö-ja ryhmätyönohjauksessa ja työyhteisöjen kanssa. Opintoja voi  myöhemmin täydentää esim. suorittamalla Master-CSLE®- ja Master-TSC®(alan kouluttaja)-pätevyyden.

Koulutuksen rakenne, laajuus ja pääteemat: Koulutuksessa on yhteensä 26  lähiopetuspäivää, jotka toteutetaan pääsääntöisesti kahden päivän jaksoissa kahden vuoden aikana osaksi myös  verkkotyöskentelyssä. Ohjelma sisältää teoriaseminaarit harjoituksineen, etä- ja verkko-opiskelua ja koulutustyönohjausta 50h  sekä työnohjaajana/coachina toimimista 80 h sekä diplomityön.

Pääteemat painottuvat  työnohjauksen/coachingin perusteoriaan ja käytäntöön, ohjaustoiminnan vaikuttavuuteen ja tarpeellisuuteen, yksilön elämänkulun psykososiaalisiin aspekteihin, ryhmädynamiikan hyödyntämiseen ja SUED-ja FABULA-mallien käyttöön. Lisäksi  käsitellään työyhteisöjen kriisitilanteita hyvän työyhteisön toiminnan takaamiseksi.

Kouluttajat: Vastuukouluttajana toimii MARITA PAUNONEN-ILMONEN (väitellyt työnohjauksen vaikuttavuudesta) prof.(emer.) Ph.D; R.N; M.Ed; ET.psykoterapeutti; Master-CSLE®. ja mahdollisesti tarpeen mukaan muita asiantuntijoita.. Koulutuksessa on laatukriteereihin perustava  arviointiprosessi.

Koulutuspaikat ja aloitusajat  HELSINKI, Arkadiank. 21 A 10 Aloitus 25.-26.9.2024. Muut lähi-ja etäopetuksen ajat sovitaan  osallistujien kanssa yhdessä. Opetusjaksoja lukukautta kohti on 3-4 kaksipäiväistä jaksoa.

Haku ja lisäinfo: Hakuaika on jatkuva .Hakemukseen tarvitaan CV ja kirjoitelma itsestä sekä haastattelu. Hakuprosessistä  saa informaatiota  vastuukouluttajan ottaessa yhteyden  tiedustelijaan. Lisäinformaatiota: Sued Management Oy; 050-68897; www.suedmanagement.fimarita@suedmanagement.fi

Koulutuksen hinta: Koulutuksen kokonaishinta  on 4300,00 EUR+Alv.24%, laskutus tapahtuu lukukausittain (5 lukukautta) Hintaan sisältyy opetus, oppimateriaalit, koulutustyönohjaus ja ohjauksen ohjaus.
Oppikirja Paunonen-Ilmonen & Heinonen (2020) Hyvän johtamisen ainekset  johdon ja  esimiesten työnohjauksesta, hinta 49,50€ sis ALV ja nimikesuojausmaksu 150 EUR (Alv 0%).

SUED MANAGEMENT OY     YLI  40 VUOTTA  TYÖTÄ TYÖNOHJAUKSEN EDISTÄMISEKSI  JA TYÖOLOJEN PARANTAMISEKSI !